Terug naar overzicht

Avans-symposium over open software

De wereld lijkt voor ICT afhankelijk van één groot en een paar kleinere softwarebedrijven. De open softwarebeweging probeert daar een tegenwicht voor te bieden. Vrijdag aanstaande (25 februari) organiseert de Academie voor ICT en Media (AIM) van Avans Hogeschool daarover een symposium.
‘OSOSS’ is het motto. Voluit: ‘Open Standaarden en Open Source Software’. Belangrijkste kenmerken: de broncode van de software is vrij beschikbaar en er wordt gewerkt volgens openbare standaarden voor de uitwisseling en opslag van data.
Gratis computerprogramma’s dus? Ook dat, al is dat niet het voornaamste, benadrukken de pleitbezorgers. Grootschalige invoering van open software vraagt sowieso een investering vanwege beheer, onwikkeling en opleiding. Dat toont de praktijk aan, bijvoorbeeld in München, waar het stadsbestuur op open software is overgeschakeld.
Waar het vooral om gaat is dat de ontwikkeling van software en standaarden een wereldwijd openbaar proces is, waarin ieders kennis een rol kan spelen. Belangen van monopolistische bedrijven spelen hierbij geen sturende rol. Dat is democratischer, maar leidt uiteindelijk ook tot betere resultaten, geloven de voorstanders.

Studenten en medewerkers van Avans Hogeschool kunnen gratis aan het symposium deelnemen. Zij moeten zich wel inschrijven. (FG)

Klik voor meer informatie:

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?