Terug naar overzicht

Baangarantie voor Avans-studenten techniek

Studenten van de technische opleidingen van Avans in Breda en Tilburg, die dit schooljaar zijn begonnen, kunnen als zij afstuderen gegarandeerd voor een half jaar aan de slag via het technische projectbureau Innotiv. Hierover is gisteren de ‘Overeenkomst Baangarantie’ getekend tussen Innotiv en Avans Hogeschool.

Ook komende studenten kunnen van deze baangarantie gebruik maken. Na het behalen van het diploma komt de student gegarandeerd voor een half jaar in dienst van Innotiv. Die kan de student detacheren of op eigen projecten zetten. Indien beide partijen dat willen, kan dat half jaar verlengd worden.
Studenten die mee willen doen, moeten als ze in het vierde jaar terechtkomen, hun afstudeerproject bij Innotiv aanmelden. De organisatie waar ze afstuderen en de inhoud van de opdracht worden in samenspraak met de school en het afstudeerbedrijf vastgesteld. Innotiv volgt alleen de student, om een goed beeld van hem te krijgen. Daarna volgen uitgebreide intakegesprekken om te peilen wat de student wil en kan.
‘Innotiv durft heel veel. Want ook al zullen niet alle techniekstudenten gebruik maken van het aanbod, er studeren elke jaar honderden techniekstudenten af’, zegt Astrid Damen in. Zij is als communicatiemedewerker intensief bij de totstandkoming van de overeenkomst betrokken geweest. Volgens haar kan Innotiv dit aan omdat het een heel groot bedrijf is, dat voort is gekomen uit allerlei fusies.
De student zal zich ook voor bepaalde zaken moeten vastleggen. Hij moet er bijvoorbeeld voor tekenen dat hij bereid is tot een uur van zijn woonplaats te reizen voor een baan. En dat hij altijd zijn beste beentje voor zal zetten bij sollicitaties.
Voor Avans is deze baangarantie volgens Damen een ‘unique sellingpoint’. ‘Voor jonge mensen die nog aan een studie moeten beginnen is een baangarantie een interessant aanbod.’
Het gaat voorlopig om een pilot. Slaagt de proef, dan kunnen in de toekomst waarschijnlijk ook Bossche studenten eraan meedoen.
Huidige tweede-, derde- en vierdejaarstudenten komen niet voor de baangarantie via Innotiv in aanmerking, maar voor hen hebben Avans en Innotiv een andere traject bedacht waarin zij ook steun krijgen bij het vinden van een baan.
De enige opleidingen van de drie technische academies in Breda en Tilburg die niet meedoen zijn Biologie & Medische laboratoriumonderzoek en Chemie. Innotiv bemiddelt niet in deze sectoren. Damen: ‘Voor deze groep studenten zijn we in onderhandeling met een ander projectbureau.’ (PM)

Foto: Van links naar rechts Ido Verduin (Academie voor Technologie & Management), Peter Hollants (Academie voor Bouw & Management), Cally Bruschinski (Academie voor de Technologie van Gezondheid & Milieu) en Emiel Verhoeff (Innotiv) ondertekenen de overeenkomst. (Klik voor vergroting.)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?