Terug naar overzicht

Brassé bij afscheid ontmaskerd als Luis

Sinds 1996 is geheim gebleven wie schuil ging achter de columnist Luis van hogeschoolkrant Punt en de voorgangers Skoop en Impuls. Vanmiddag onthulde de redactie tijdens de afscheidsreceptie van Jo Brassé – hij gaat met pensioen -, dat hij al die tijd de schrijver van de bijtende mini-columns is geweest.
Jo Brassé, beleidsmedewerker onderwijs, begon zijn stukjes onder het pseudoniem Luis te schrijven in de eerste de beste jaargang van Impuls, de hogeschoolkrant die in september 1995 op de Hogeschool Brabant werd opgericht. Na een onderbreking van een klein jaar zette hij zijn columns in 2000 voort op de nieuwe website van de hogeschoolkranten Skoop (Hogeschool ‘s-Hertogenbosch) en Impuls (Hogeschool Brabant). In 2004 werd dat de website van de nieuwe hogeschoolkrant Punt van Avans Hogeschool.

Brassé schreef tachtig stukjes, waarin hij de spot dreef met het reilen en zeilen van de hogeschool. Hij ontzag geen bestuurders, geen medezeggenschapsorganen, directeuren, docenten of studenten. Ook de redactie van de hogeschoolkrant zelf nam hij af en toe op de korrel.
Die redactie moest zich in al die jaren regelmatig getergde ‘slachtoffers’ van het lijf houden. Maar zij moest ook de lippen stijf op elkaar houden als de trouwe fans haar de identiteit van de geheimzinnige columnist probeerde te ontfutselen.
En hoewel vanmiddag tijdens de receptie sommigen meedeelden ‘wel gedacht te hebben dat het Jo was’, is daar voordat de onthulling werd gedaan nooit iets van gebleken. De meeste aanwezigen tijdens het afscheid gaven trouwens toe nooit aan Brassé te hebben gedacht.
Hij kreeg een daverend applaus voor zijn tachtig columns. De redactie van Punt eerde hem met een trofee ‘De Gouden Luis’ en een in een oplage van 1 vervaardigde bundel van zijn roemruchte teksten. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?