Terug naar overzicht

Europese hogescholen voor hbo-tussenniveau 

Het associate degree, een beoogd nieuw tussenniveau in het hoger beroepsonderwijs, is een stap dichter bij internationale erkenning. De Europese vereniging van hogescholen gaat de ministers van onderwijs adviseren om de nieuwe graad te erkennen als specifiek traject binnen een hbo-bacheloropleiding. Daartoe is vorige week in Amsterdam besloten.  

Op aandrang van de branchevereniging van particuliere onderwijsaanbieders Paepon, een aantal hogescholen en van MKB-Nederland, heeft de Tweede Kamer vorig jaar al een motie aanvaard die staatssecretaris Rutte opriep het associate degree in te voeren. Uit een onderzoek van MKB-Nederland was gebleken dat het midden- en kleinbedrijf  behoefte heeft aan afgestudeerden op een niveau tussen mbo-4 en hbo-bachelor in. Functies waarvoor het nieuwe tussenniveau geschikt wordt geacht zijn onder meer projectleider, filiaalhouder, assistent-bedrijfsleider en assistent-makelaar.  

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om de bij de invoering van het bachelor-masterstelsel afgeschafte zelfstandige kort-hbo-opleidingen weer nieuw leven in te blazen. Het associate degree markeert de afsluiting van een deelprogramma van de hbo-bachelor. Wel blijven er korte bedrijfsopleidingen in het particuliere onderwijscircuit bestaan. (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?