Terug naar overzicht

‘Gemeenten niet klaar voor openbare aanbesteding zorg’

Gemeenten zijn nog niet klaar voor openbare aanbesteding in de zorg. Ruud Schouten, fractievoorzitter van GroenLinks in Den Bosch, gaf die waarschuwing gisteren voor studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en Culturele & Maatschappelijke Vorming (CMV).
De gemeenten werken hard om de nodige expertise in huis te halen, maar het is de vraag of dat op tijd lukt. Vooral de kleintjes zullen het zwaar krijgen, denkt Schouten, die in het dagelijks leven werkzaam is bij Maatschappelijke Opvang in Den Bosch.
Het thema van de studiedag voor vierdejaarsstudenten SPH en CMV in Den Bosch was marktwerking versus kwaliteit. De nadruk kwam daarbij ook te liggen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die in 2006 moet worden ingevoerd. Het kabinet wil met de WMO gemeenten een houvast bieden om een stelsel van ondersteunende diensten te creëren voor wonen, welzijn en zorg.

Welzijnsorganisaties krijgen straks geen vaste subsidie meer, maar moeten op basis van ‘zorgvragen’ offertes indienen. De gemeente bepaalt vervolgens wie de opdracht mag uitvoeren. Achterliggende gedachte is onder meer dat instellingen hun doelen helderder formuleren en hun kosten beter in beeld brengen. Maar de angst bestaat dat gemeenten hun keuzes voornamelijk zullen baseren op geld.

Om een goede afweging te maken is een deskundig ambtenarenapparaat nodig. Bert Habraken, van de Stichting Divers in ‘s-Hertogenbosch merkte tijdens de studiedag op dat gemeenten zich zorgen maken. ‘Ze vragen zich af of ze voldoende gekwalificeerd personeel in dienst hebben om het spel, met soms grote partners, goed te spelen.’ Juist daarom vindt hij het raar dat het werkveld er nog niet bij is betrokken. ‘Ze zijn er heel serieus mee bezig, maar dulden geen pottenkijkers.’

Voor grote gemeenten is de openbare aanbesteding geen probleem, zei Ruud Schouten. ‘Maar bij kleine gemeenten heerst het gevoel: huiselijk geweld hebben we dat hier ook? Ze hebben minder potentiële cliënten en organisaties maar wel dezelfde problemen als in de stad.’

Kleine gemeenten zullen de krachten bundelen, wierp Frank van de Wiel van Stichting Prisma in Waalwijk tegen. En zij zoeken expertise door instellingen te betrekken. Zelf is hij betrokken bij het woonzorgcentrum in Waalwijk en gesprekspartner van de gemeente Heusden. ‘Zo kun je wat invloed uitoefenen.”

De aanwezige studenten spraken de vrees uit dat openbare aanbesteding zal uitmonden in welzijnsfraude. Want waarom zouden welzijnsorganisaties geen prijsafspraken maken? Bert Habraken van Divers is er niet bang voor: ‘Een instelling kan goed duidelijk maken hoe de kostprijs is opgebouwd. Bovendien denk ik dat de NMA er bovenop zal zitten. ‘En de gemeente kan altijd met anderen in zee gaan als ze niet tevreden is, opperde André Coenen van Tilburgse welzijninstelling De Twern.
‘Die kans is klein’, sprak een studente tegen. ‘De gemeente Tilburg zal Divers uit ‘s-Hertogenbosch heus niet inschakelen. Hun medewerkers kennen de stad niet, de wijk niet en hebben geen netwerk. Dat doen ze echt niet.’ (MvH)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?