Terug naar overzicht

‘Graaicultuur’ OCW niet bestraft

De vermeende graaicultuur op het ministerie van onderwijs zal niet leiden tot strafrechtelijke vervolging. Wel verandert het ministerie de richtlijn voor collectieve bonussen. Het zal voortaan toetsen of de individuele ambtenaar er inderdaad voor in aanmerking komt.
Dat staat in een brief van minister Van der Hoeven van onderwijs aan de Tweede Kamer. Noch de landsadvocaat, noch een onafhankelijk advocatenkantoor kon een juridische basis voor terugvordering of rechtsvervolging vinden, schrijft zij. De minister heeft haar ambtenaren daarom ook niet verzocht om vrijwillige terugstorting van de bonussen.

Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer bleek afgelopen september dat de ambtelijke top van het ministerie de laatste jaren voor 1,4 miljoen euro aan bonussen en extra’s heeft ontvangen. Sommige ambtenaren kregen al bij aanvang van hun werkzaamheden toelages voor uitstekend functioneren, eenmalige extra’s van vijfhonderd euro werden meer dan twintig keer ten onrechte toegekend.
Toch is er geen sprake van kwade trouw, opzettelijk foutief handelen of van verwijtbare nalatigheid, meent de landsadvocaat. Daarom zal Van der Hoeven geen sancties opleggen. Ambtenaren die te veel geld hebben ontvangen, hoeven niets terug te betalen.

De anonieme klokkenluider die vorig jaar alarm sloeg over de beloning van OCW-ambtenaren, heeft zich overigens nog steeds niet gemeld. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?