Terug naar overzicht

Griepgolf treft Avans

Avans Hogeschool wordt stevig getroffen door de griepgolf die zuidelijk Nederland overspoelt. Het loket ziekmeldingen van Personeel & Organisatie bevestigt dat extreem veel medewerkers met griep thuisblijven.
De massale absentie leidt hier en daar tot hinder voor studenten, vooral als die niet tijdig worden geïnformeerd over uitval van lessen. De afgelopen dagen keerden diverse groepen studenten onverrichterzake huiswaarts doordat ze niet wisten dat lessen waren afgelast. Niet altijd blijken academies de informatie over het lesuitval tijdig op Blackboard te zetten.

Door het grote aantal zieken vallen ook vergaderingen uit. Vanmiddag bijvoorbeeld gaat de academieraad van de Academie voor Algemeen Financieel Management in Breda niet door omdat eenderde van de leden in bed ligt. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?