Terug naar overzicht

International School krijgt meer commerciële opzet

De International School van Avans krijgt een andere positie omdat de overheid de bekostiging van buitenlandse studenten beperkt. Eind 2006 wil Avans Hogeschool duizend buitenlandse studenten hebben op commerciële of semi-commerciële basis. Een programmagroep doet in juni nadere voorstellen.

De groep staat onder leiding van Jos Ossewaarde, lid van de Raad van Bestuur. Die moet onder meer een antwoord vinden voor de kritiek die de commissie Schutte heeft geformuleerd op de bekostigingspraktijk van buitenlandse studenten. De manier waarop Avans en enkele andere instellingen tot nu toe de bekostigingsregels hebben geïnterpreteerd, kan volgens Schutte niet door de beugel. Tengevolge daarvan hangt de hogeschool een terugvordering van miljoenen euro’s boven het hoofd. Avans Hogeschool bestrijdt de zienswijze van de commissie, maar concludeert er wel uit dat de International School op een andere manier te werk zal moeten gaan.
Intussen heeft staatssecretaris Rutte aangekondigd, dat studenten van buiten de EU vanaf volgend jaar niet meer voor gewone bekostiging in aanmerking komen. Wel komen er studiefondsen voor specifieke groepen. Buitenlandse studenten uit de EU krijgen straks een beperkte bekostiging.
Bij het besluit tot herpositionering van de International School overweegt de Raad van Bestuur ook dat er brede maatschappelijke kritiek opklinkt tegen de wijze waarop universiteiten en hogescholen, waaronder Avans, studenten uit China werven. Met name de rol van tussenpersonen in China is omstreden.

Al met al zijn de zakelijke en politieke risico’s rond de positie van de International School groter dan bij andere academies, vindt de Raad van Bestuur. Tactische keuzes zijn momenteel lastig te maken, omdat een goed ondernemingsplan ontbreekt. De programmagroep moet hierin voorzien. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?