Terug naar overzicht

‘Leren en Werken’ project van OCW en Sociale Zaken

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaan samen de aansluiting tussen leren en werken bevorderen. Daarvoor hebben ze een gemeenschappelijke projectdirectie in het leven geroepen.
De directie moet ervoor zorgen dat meer werkenden en werklozen verder leren en dat het niveau van de beroepsbevolking omhoog gaat. De projectdirectie krijgt ook tot taak een online marktplaats voor scholing op te zetten. Op die marktplaats kunnen mensen vanaf 2006 het scholingsaanbod bekijken en een keuze kunnen maken.
Het project krijgt twee jaar de tijd om resultaten te boeken. In 2005 wordt een tussenbalans opgemaakt. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?