Terug naar overzicht

Maagdenhuis bezet

Het Maagdenhuis, bestuurscentrum van de Universiteit van Amsterdam, is na bijna 36 jaar weer bezet. Zo’n tweehonderd Amsterdamse studenten zijn er aan het eind van de middag binnengetrokken en hebben de deuren gebarricadeerd.
De actie is gericht tegen bezuinigingen op het onderwijs. Studenten klagen dat er te weinig gelegenheid is om aan werkcolleges deel te nemen. Daarvoor moeten zij zich inschrijven, maar er zijn veel minder plaatsen dan gegadigden. Als de werkcolleges zijn volgeboekt vissen ze achter het net.

Pikant is dat staatssecretaris Rutte de afgelopen tijd bij herhaling studenten heeft aangemoedigd tot bezettingsacties om te worden gehoord. Hij meent dat de instellingen vaak doof zijn voor klachten over de kwaliteit. Maar de studenten wijzen met de beschuldigende vinger naar Rutte zelf, die te weinig middelen ter beschikking stelt.

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) steunt de actie. Zij protesteert tegen de verkorting van de studieduur door Rutte en tegen de inperking van inspraakmogelkijkheden.
In een verklaring stelt de bond: ‘Meerdere malen heeft de LSVb oplossingen aangedragen voor de financieringsproblemen die er nu zijn. Rutte heeft echter nooit een stap in onze richting gezet. Deze studentenactie is dan ook een logisch gevolg.’
Volgens LSVb-voorzitter Kim Toering luistert Rutte niet naar argumenten. ‘Wij zijn dan ook niet verbaasd dat studenten nu willen bezetten. De staatssecretaris is nog steeds aan zet om de studenten tegemoet te komen. We willen per direct met hem om tafel.’
De LSVb benadrukt dat ze samen optrekt met de universiteiten tegen het beleid van de overheid. In de jaren zestig gericht was de actie gericht tegen de macht van de hoogleraar, nu ’tegen het afbraakbeleid van staatssecretaris Rutte’, aldus de studentenvakbond.
De LSVb kondigt aan morgen samen met de universiteiten een ‘factsheet’ aan de Tweede Kamer aan te bieden. Op 21 maart wordt ‘gedemonstudeerd’ op het stationsplein in Den Haag. Ook elders zijn worden acties voorbereid. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?