Terug naar overzicht

Minstens 60 ministersalarissen in het hoger onderwijs

Zeker 159 topfunctionarissen van hogescholen en universiteiten of onderzoeksinstellingen verdienen bruto meer dan zestigduizend euro per jaar. Hun salaris steeg tussen 2003 en 2004 met bijna acht procent. Van hen verdienen er zeker zestig meer dan 130.000 euro.
Dat blijkt uit een schriftelijk onderzoek dat het ministerie van Binnenlandse Zaken gedaan heeft naar de topsalarissen in onder meer het hoger onderwijs en onderzoek.

In absolute aantallen gaat het om 76 toppers in het hbo en 83 aan de universiteiten en onderzoeksinstellingen. Respectievelijk 24 en 36 van hen verdienen meer dan 130.000 euro; 8000 euro meer dan een minister. Het gemiddelde salaris van deze hele groep grootverdieners bedraagt ruim 110.000 euro in het hbo en bijna 122.000 euro in het WO.

Het ministerie heeft 1273 instellingen in de (semi-) publieke sector een enquête toegestuurd en van 54 procent antwoord ontvangen. Van de hogescholen werkte 57 procent mee en van de universiteiten en onderzoeksinstellingen 85 procent. De werkelijke hoeveelheid ministersalarissen ligt dus waarschijnlijk hoger.

Duidelijk is dat de 60.000-plussers in het hoger onderwijs goed verdienen in vergelijking met collega’s in andere sectoren. Ze leggen het af tegen de bestuurders van academische ziekenhuizen (gemiddeld 197.586 euro), maar steken de toppers in de beroeps- en volwasseneneducatie (102.686 euro), bij gemeenten (77.181 euro), bij de provincie (98.533 euro) en de rechterlijke macht (107.107 euro) de loef af.
Van alle 3576 gesignaleerde topfunctionarissen samen groeide het jaarloon tussen 2002 en 2003 met 6,6 procent. In het hbo met 7,8 en bij de universiteiten en onderzoeksinstellingen met 7,7 procent.

Aansluitend op eerdere aanbevelingen van de commissie-Dijkstal zijn minister Remkes en de Tweede Kamer het vorige week eens geworden dat er scheefgroei is in het publieke ‘salarisgebouw’ en dat ministers in beginsel het meest moeten verdienen. Daartoe gaan hun salarissen de komende regeerperiode met dertig procent omhoog. Alleen in bijzondere gevallen – bijvoorbeeld als er sprake is van een hoog afbreukrisico – mogen ambtenaren, politici en toppers in zelfstandige bestuursorganen meer verdienen.
Bovendien werkt Remkes aan een wetsvoorstel om alle topinkomens in de (semi-)publieke sector openbaar te maken. Per hogeschool, universiteit en onderzoeksinstelling zou dan bekend worden voor welke functies hoeveel betaald wordt. (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?