Terug naar overzicht

Positief oordeel over laboratorium- en chemieopleiding

Voor de helft van de onderdelen waarop de accreditatiecommissie opleidingen beoordeelt, hebben Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek en Chemie in Breda het predikaat ‘goed’ gekregen. Alle andere onderdelen waren voldoende. Onlangs verscheen het conceptrapport van het onderzoek. 
‘Vooral op de onderdelen die de degelijkheid van een opleiding aangeven, kregen we een “goed”‘, meldt Cally Bruschinski, directeur van de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu (ATGM), waar de opleidingen onder vallen. Goed waren onder meer de toetsing, het niveau, de aansluiting bij de landelijke kwalificaties, de didactische werkvormen en de samenhang in het programma.

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek en Chemie werden gezamenlijk beoordeeld omdat ze hun onderwijsmodellen al langere tijd op elkaar hebben afgestemd en zij sinds dit jaar samen met de opleiding Milieukunde een brede bachelor vormen.
De NQA (Netherlands Quality Agency), die het onderzoek uitvoert, vroeg nog wel extra informatie over een paar onderdelen, zoals recente studententevredenheidsonderzoeken en cijfers over het ziekteverzuim. Bruschinski verwacht hier geen problemen mee, omdat de uitkomst van deze onderzoeken goed zijn.
Wel opvallend is dat de NQA meer gegevens wil over de duale variant van de opleidingen, terwijl daar tijdens het bezoek een half jaar geleden, nauwelijks over gesproken is. Volgens de directeur wil de NVOA (de organisatie die de accreditatie uiteindelijk toekent) de voltijdopleidingen en de deeltijd- en duale varianten toch meer gaan uitsplitsen.

De ATGM heeft al deze informatie vorige week opgestuurd en wacht nu op het definitieve rapport. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?