Terug naar overzicht

SPH Breda moet zich op niveau en toetsbeleid bewijzen

De Bredase voltijdopleiding Sociaal Pedagogische Opleiding (SPH) heeft van de accreditatiecommissie kritiek gekregen op met name het toetsbeleid en op het feit dat de opleiding niet kan onderbouwen dat de opleiding het hbo-niveau haalt. Dat blijkt uit het concept-accreditatierapport dat de opleiding onlangs ontving.
Volgende week gaat SPH de commissie voorzien van extra informatie met de bedoeling een betere beoordeling te krijgen in het definitieve accreditatierapport, aldus Paul Appel. Hij is directeur van de Academie voor Sociale Studies, waar SPH onder valt. ‘Wij denken dat wij het hbo-niveau wel halen, maar we konden dat niet aantonen. We willen nu voorstellen om een arbeidsmarktonderzoek te gaan doen, waaruit onder meer moet blijken dat onze afgestudeerden voldoende op hbo-startfuncties terechtkomen.’
Over het toetsbeleid merkt hij op dat hierover ten tijde van het bezoek van de accreditatiecommissie al wel een verbeternota lag, maar dat die nog niet geïmplementeerd was. Daar is SPH nu mee bezig. De directeur verwacht dat de opleiding voldoende kan aantonen dat men daar inmiddels al ver in gevorderd is.

De deeltijdopleiding SPH kwam er in het rapport veel beter van af dan de voltijdopleiding. Volgens Appel zijn verschillende elementen van de deeltijd gebruikt in het nieuwe curriculum van de voltijd. Ook zijn verbeterplannen naar aanleiding van een eerste zelfevaluatie al in gang gezet. Maar de resultaten daarvan zijn nog niet overal duidelijk zichtbaar, aldus Appel.

De directeur wil niet zeggen wat de precieze uitslag is van de verschillende onderzochte onderdelen. ‘Het gaat om een conceptrapport dat wij uiterst serieus nemen. We grijpen nu eerst de kans om de voorlopige uitslag te nuanceren en waar wij vinden dat het anders is, dit te onderbouwen met bewijzen. Ik denk dat we kunnen laten zien dat we structureel werken aan verbeteringen.’ (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?