Terug naar overzicht

Student gestraft wegens plagiaat

Omdat hij grote delen van zijn afstudeerscriptie overschreef, mag een vierdejaarsstudent Commerciële Economie uit Den Bosch het komende halfjaar geen herexamen doen.

Tijdens de verdediging van zijn afstudeerscriptie op 27 januari stuurde de afstudeercommissie, bestaande uit ondermeer de afstudeercoördinator van de opleiding en de bedrijfsbegeleider de student weg, omdat hij werd verdacht van plagiaat.
Na onderzoek is gebleken dat de student inderdaad lappen tekst had overgenomen van een scriptie van vorig jaar. ‘Hij had alleen de naam van het bedrijf veranderd’, zegt afstudeercoördinator Gerte Fokkema.
De examencommissie heeft daarom besloten dat de student tot het nieuwe schooljaar geen herkansing krijg. Voor de student betekent dat, dat hij een flinke studievertraging oploopt en dat hij de afstudeeropdracht opnieuw moet uitvoeren, maar dan bij een ander bedrijf.
Het is volgens Fokkema voor het eerst dat er iemand binnen de Academie voor Marketing tijdens de verdediging van zijn scriptie betrapt wordt op plagiaat. ‘Ik werk hier al twaalf jaar en ik heb het nog nooit eerder meegemaakt. Wel dat studenten voor werkstukken tekst overnemen zonder bronvermelding.’

Aan Avans Hogeschool komt het maar heel af en toe voor dat iemand wordt betrapt op plagiaat. ‘Dat wil natuurlijk niet zeggen dat studenten zich niet schuldig maken aan het overnemen van tekst voor werkstukken. Het kan ook aan onze opsporingsmethoden liggen’, zegt Marla van Overbeek, juridisch beleidsmedewerker in Breda.
De hogeschool heeft geen algemeen beleid wat betreft plagiaat. ‘In de Onderwijs- en Examen Regeling van de opleidingen is wel opgenomen wat te doen bij onregelmatigheden zoals fraude. Dat kan variëren van het ongeldig verklaren van een tentamen tot tijdelijke of zelfs definitieve verwijdering van school’, zegt Van Overbeek. Ze benadrukt dat de examencommissie bij het opleggen van de straf rekening houdt met hoe vaak de student in het verleden plagiaat heeft gepleegd en op welke schaal het is gebeurd.
Sommige universiteiten hebben volgens Van Overbeek veel uitgebreidere protocollen, omdat ze plagiaat bestrijden als prioriteit beschouwen. ‘Universitaire docenten hebben software waarmee ze overgeschreven stukken tekst kunnen opsporen.’ (CB)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?