Terug naar overzicht

Vergrijzing hbo over hoogtepunt heen

Het percentage hbo-werknemers dat ouder is dan 45 jaar, is voor het eerst in vijf jaar licht gedaald. In 2003 was 56, 4 procent ouder dan 45. Het jaar daarvoor was dat percentage nog 57 procent.
In absolute aantallen stijgt het aantal oudere werknemers nog altijd, maar daar staat een nog grotere toename van het aantal jongeren tegenover.
Dat blijkt uit cijfers die vorige week zijn gepubliceerd in het jaarboek van Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt.
De werkgelegenheid in het hbo werd in 2003 vastgesteld op 24.100 fulltime arbeidsplaatsen. In 2002 ging het om 23.300 fte. Dat houdt dus in dat er in 2003 bijna veertienduizend arbeidsplaatsen door 45-plussers zijn vervuld, terwijl het een jaar eerder om ongeveer 13.300 arbeidsplaatsen ging.

Het aantal ondersteunende functies nam in 2003 met 0,8 procent toe naar 43,4 procent. Sinds 1999 stijgt dit percentage jaarlijks met 0,6 tot 1,1 procent.
Het aantal vrouwen dat in het hbo werkt, wordt ieder jaar groter. In 2003 was 42,6 procent van de functies ingenomen door vrouwen. Dat is 1,1 procent meer dan het jaar daarvoor. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?