Terug naar overzicht

Zelfs Europa heeft commentaar op Innovatieplatform

Het innovatieplatform heeft allerlei aanbevelingen gedaan, maar concrete maatregelen zijn er nauwelijks uit voortgekomen. Dat stelt de Europese Commissie in een rapport over de voortgang van het Lissabon-proces in Europa. 
Het verwijt dat het platform weinig slagkracht heeft, is niet nieuw. Zelfs minister Brinkhorst van Economische Zaken klaagde over het platform, dat onder voorzitterschap van premier Balkenende staat. Maar voor het eerst levert nu ook een belangrijke Europese instantie als de EC direct commentaar. 

In Nederland zijn de banden tussen industrie en onderwijs aangetrokken, er zijn vele spin-off-bedrijfjes, het patentbeleid komt eindelijk op gang en er is een Deltaplan Bèta en Techniek. Allemaal prijzenswaardig, maar de resultaten laten op zich wachten, aldus de Europese Commissie. De investering van het bedrijfsleven in ‘research and development’ blijft steken onder het Europese gemiddelde en vertoont zelfs een neergaande lijn. Ook het aantal studenten in de exacte en technische studies blijft achter bij de andere EU-landen. 

De Europese Unie wil in 2010 de meest concurrerende kenniseconomie ter wereld zijn, maar zelfs de Commissie twijfelt nu aan de haalbaarheid daarvan. De doelstellingen ‘zien er halverwege de termijn uitdagender uit dan in 2000’, staat er in het rapport. 
De Commissie is overigens wel te spreken over de voortvarende hervormingen in de sociale zekerheid en het terugdringen van het begrotingstekort.  (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?