Terug naar overzicht

Academieraad: ‘Begroting voor laboratoria te krap’

De academieraad van de Academie voor de technologie voor Gezondheid en Milieu (ATGM) in Breda denkt dat er krap begroot is voor het onderdeel laboratoria. En ook al kan de directie van de academie daar niets aan doen, de raad vindt dat het daarover een signaal af moeten geven. De raad stemt niet in met de begroting.  

Afkeuren doen ze de begroting ook niet. Er zijn volgens de raad teveel onduidelijkheden. ‘We kunnen er gewoon geen besluit over nemen’, aldus voorzitter René Arendonk. Zo wordt het budgetmodel al wel gebruikt, terwijl het nog niet is goedgekeurd door de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad. Ook wordt dit model voor het eerst gebruikt, dus weet je niet hoe het uitpakt en of het budget wel of niet toereikend is, zo redeneert de raad.
In het budgetmodel krijgt elke academie geld naar rato van het aantal leerlingen. Technische opleidingen krijgen daar bovenop een bedrag voor de werkplaatsen.

De raad vindt dat de ingezette processen naar aanleiding van de begroting gewoon voortgezet moeten worden. Ze willen, door zich te onthouden van instemming, vooral een signaal afgeven.
‘We begrijpen dat onze directie deze beslissingen moest nemen op basis van het budgetmodel. Maar wij moeten zeker weten dat het nog verantwoord is met dit budget in de laboratoria te werken, voordat wij ermee instemmen. Als volgend jaar blijkt dat dit bedrag toereikend is voor de laboratoria, stemmen we wel in’, zei docentlid Els Simonetti.

Het is niet zeker of de academieraad van de ATGM gisteren ‘bevoegd’ was om deze beslissing te nemen aangezien maar de helft van het aantal leden aanwezig was en niet duidelijk was of er dan besluiten genomen mogen worden. Wanneer dat niet het geval is, wordt het onderwerp bij de volgende raadsvergadering opnieuw behandeld. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?