Terug naar overzicht

‘Accountancy Den Bosch slecht georganiseerd’

Ondeugdelijk studiemateriaal, onvoldoende voorbereiding van docenten en beloften die niet zijn nagekomen. Vierdejaarsstudenten Accountancy in Den Bosch uiten in een brief kritiek op de opleiding.

Alle twintig vierdejaarsstudenten Accountancy in Den Bosch zijn vorige maand gezakt voor een landelijke toets. ‘Concreet houdt dit dus in dat niemand van de studenten Accountancy voldoet aan de gestelde norm voor het hbo accountancydiploma’, schrijft de groep in een brief aan Ron ten Kortenaar, directeur van de Academie voor Financieel Management.

Het massaal niet slagen voor de toets is voor hen de reden om aan de bel te trekken. ‘Wij als studenten zien deze score in ’s-Hertogenbosch als een bevestiging van een gevoel dat de opleiding Accountancy slecht georganiseerd en gestructureerd is.’
De studenten geven niet alleen kritiek. In de brief bedanken zij de docenten voor de inzet en begeleiding gedurende de opleiding. De huidige vierdejaars vormden de eerste lichting van Accountancy in Den Bosch. Zij begrijpen dat een nieuwe opleiding niet in één keer vlekkeloos verloopt en dat er ‘kinderziektes’ kunnen zijn. Met de brief willen zij een aanzet geven tot verbetering van de opleiding.

Directeur Ten Kortenaar kan zich voorstellen dat de vierdejaars door de gang van zaken rond de toets een bevestiging zien van een slecht georganiseerde opleiding, zo schrijft hij in een reactie aan de studenten. De toets was een pilot en er is nog veel afstemming en ontwikkeling voor nodig, erkent hij. Verder zijn er te makkelijk beloften gedaan die niet waargemaakt konden worden.

Hij wijst er in de brief op dat er sinds een klein jaar veranderingen aangebracht zijn in de opleiding. Zo is er een gezamenlijke coördinator gekomen met de opleiding Bedrijfseconomie, wat de samenhang in de eerste jaren van de opleidingen moet versterken. Ook zijn de contacten met accountantskantoren aangehaald die ten goede komen aan de praktijkopdrachten.
De studenten zijn uitgenodigd om op vrijdag 8 april met de directeur en academiecoördinator Cees de Bekker over de geuite kritiek te praten. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?