Terug naar overzicht

Accreditatie Informatica Den Bosch positief

De voltijd- en duale opleiding Informatica in Den Bosch doen het goed. De accreditatiecommissie geeft op alle hoofdonderwerpen een positief advies, blijkt uit het definitief accreditatierapport.

Beide opleidingen krijgen bij zeven van de 21 deelonderwerpen (facetten) een goed toebedeeld. De overige scoren voldoende en er zijn geen onvoldoendes.

De commissie is vooral te spreken over het onderwijsprogramma. Ongeveer de helft van de facetten zijn hier met een goed beoordeeld (vier bij de voltijd en drie bij duaal). Zo zijn de eisen van een hbo-opleiding bij de twee studies terug te vinden in actueel studiemateriaal en is er in ruime mate aandacht voor de beroepspraktijk.
Wel kan de relatie met de Adviesraad (met mensen uit de praktijk) beter, stelt de commissie. Goed zijn verder het niveau van de bachelor en het functioneren van blokevaluaties.

De samenhang in het onderwijsprogramma en de relatie tussen de doelstellingen met de inhoud van het curriculum scoren bij de voltijd een goed en bij duaal voldoende. Voor de aansluiting van het onderwijs bij het niveau van de instromende studenten krijgt duaal een goed en voltijd een voldoende.

Hoewel Informatica in Den Bosch er in het accreditatierapport goed uit naar voren komt, vond de directie van de Academie voor Industrie en Informatica dat enkele punten ondergewaardeerd zijn.
De facetten kwaliteit van het personeel en evaluatie van de resultaten waren in de conceptrapportage beoordeeld als voldoende. De directie vond dit een goed waard, zo schreef zij in een brief aan de accreditatiecommissie. Maar in het definitieve rapport handhaafde de commissie haar oordeel omdat onderdelen nog in ontwikkeling zijn of nog moeten worden uitgevoerd. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?