Terug naar overzicht

Civiele Techniek Den Bosch komt goed uit de accreditatie

Zowel de voltijd- als de duale opleiding Civiele Techniek scoort in het definitieve accreditatierapport op alle hoofdonderwerpen positief. Beoordeling en toetsing bij de duale variant is ‘excellent’.

Van de 21 facetten (deelonderwerpen) bij de voltijdopleiding Civiele Techniek kent de accreditatiecommissie er zeven toe met een ‘goed’. De duale opleiding telt negen facetten met een ‘goed’. De rest krijgt van de accreditatiecommissie een voldoende.

De kwalificaties goed vallen binnen de hoofdonderwerpen ‘doelstellingen van de opleiding’, ‘het onderwijsprogramma’ en ‘de resultaten’. Excellent is de duale opleiding Civiele Techniek in de beoordeling en toetsing. De opleiding heeft een eigen beoordelingssysteem voor competenties ontwikkeld dat als voorbeeld kan dienen voor andere opleidingen, stelt de commissie.

De Bossche opleiding Bouwkunde scoorde onlangs eveneens dik voldoende. Dit jaar is in de propedeuse een begin gemaakt met de invoering van de brede bachelor Built Environment, waarin de Bouwkunde en Civiele Techniek opgaan. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?