Terug naar overzicht

Debat centraal in studentenvereniging van Sociale Studies

La Divina Commedia. Zo heet de studentenvereniging van de Academie voor Sociale Studies in Den Bosch. De vereniging is weliswaar nog in wording, maar de studenten hopen aan het einde van blok 4 een openingsfeest te geven.

Initiatiefnemer van de studentenvereniging is eerstejaarsstudent Jesse Klaver. ‘Studeren is meer dan alleen studieboeken lezen en naar colleges gaan’, zegt Jesse. ‘Het is samen werken aan je persoonlijke ontwikkeling, maar ook aan ideeën en idealen.’ Het debat wordt daarom een belangrijk uitgangspunt van de vereniging. Volgens Jesse is het debat het mooiste wat er is. ‘Je leert een mening vormen die natuurlijk altijd aan verandering onderhevig is.’ Jesse hoopt dat allerlei studenten met verschillende achtergronden en politieke kleuren lid worden. ‘Er kunnen dan goede debatten worden gevoerd.’
De eerstejaarsstudent vindt dat studenten van de Academie voor Sociale Studies te weinig samen doen. ‘Ze zijn erg op zichzelf, dat valt me tegen. Je verwacht een meer maatschappijkritische houding en maatschappelijke betrokkenheid van studenten.’
Als voorbeeld noemt hij de studentenbezetting van het Maagdenhuis een paar weken geleden. ‘Ik heb nog geprobeerd om studenten naar Amsterdam te krijgen. Dat is niet gelukt. Het lijkt me mooi als we vanuit de vereniging dat soort acties kunnen organiseren of ondersteunen.’
De vereniging wil meer doen dan feesten alleen. La Divina Commedia heeft verschillende commissies met thema’s als sociale contacten, duurzaamheid en ontmoeting van culturen. ‘Het is de bedoeling dat leden bijvoorbeeld debatten, lezingen en excursies rondom deze thema’s organiseren.’ Ook voor de minder bedeelden in de samenleving wil de vereniging activiteiten op poten zetten, bijvoorbeeld met sinterklaas en Kerstmis. (CB)

Studenten die lid willen worden van La Divina Commedia kunnen zich aanmelden bij Valerie Kop, e-mail: vkop@student.avans.nl

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?