Terug naar overzicht

Eerherstel voor Descartes

De grote Franse filosoof René Descartes (1596-1650) krijgt eerherstel van de Universiteit Utrecht. Onder rector magnificus Voetius werd diens filosofie in 1641 verboden op de universiteit.
Het verbod, dat in de praktijk niet lang standhield, wordt op 23 maart symbolisch opgeheven na afloop van het symposium ‘Descartes en de Utrechtse Academie 1636-2005’. Er is een acteur ingehuurd die de rol van Descartes zal spelen.

‘Ik denk, dus ik besta’ is de beroemdste uitspraak van de filosoof. Hij legde de basis voor de hedendaagse, rationele wetenschap. Zijn vijand Voetius was de eerste Utrechtse hoogleraar theologie. Niet de ratio, maar de Heilige Schrift moest volgens hem de basis van alle wetenschap zijn. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?