Terug naar overzicht

ERP lectoraat en LIC werken samen aan eerste Avansbrede minor

Er komt binnenkort een leer- en werkomgeving waarin studenten uit alle academies ERP-competenties kunnen verwerven. Het ERP lectoraat en het Leer- en Innovatiecentrum van Avans Hogeschool zijn dit samen aan het opzetten.

ERP is een automatiseringssysteem dat verschillende bedrijfsprocessen koppelt en dat in veel bedrijven wordt gebruikt. Studenten van bijna alle opleidingen zullen het in hun werk tegenkomen en daarom zouden zij er al in studie kennis mee moeten maken, vindt Aad Koedijk, lector ERP (Enterprise Resource Planning). Samen met Jan Snijders, coördinator E-learning bij het Leer- en Innovatiecentrum (LIC), werkt Koedijk sinds februari aan het opzetten van de ERP leer- en werkomgeving, waarin een minor ERP wordt aangeboden. Studenten voor wie ERP in het gewone onderwijsprogramma zit, zullen via de ERP-minor kunnen werken aan verdieping en voor de andere studenten zal het vooral voor de verbreding zijn, denken Koedijk en Snijders.
De kennis wordt straks op allerlei manieren aangeboden, bijvoorbeeld via colleges, cursussen, onderzoeken, een demonstratie of een probleemstelling. Een en ander vindt plaats in een virtuele leeromgeving. Maar deelnemers zullen ook samenkomen in bijvoorbeeld projectgroepjes. Het is de bedoeling dat daarin studenten en docenten van verschillende opleidingen samenwerken. ‘Dat gebeurt in bedrijven voortdurend’, meent Koedijk. Als voorbeeld van een gezamenlijk uitstapje noemt hij een excursie naar Wehkamp, om te zien hoe ze daar ERP gebruiken.
In september wordt een eerste, nog beperkte versie, aangeboden. Daarna wordt het project stapsgewijs uitgebreid. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ook mensen uit het midden- en kleinbedrijf gebruik kunnen maken van deze voorziening. Dat geldt ook voor studenten van andere hogescholen. Ook onderzoek maakt deel uit van de toekomstige ERP leer- en werkomgeving.
In dit project worden Koedijk en Snijders ondersteund door medewerkers uit verschillende academies en diensten, zoals deskundigen op het gebied van onderwijs, marketing en juridische zaken. De organisatie van de ERP-minor komt uiteindelijk niet bij het LIC te liggen, maar bij een apart op te richten samenwerkingsverband, waar ook academies bij betrokken zijn. De projectfase eindigt september 2006.
Juist omdat deze minor geen onderdeel uitmaakt van een academie, maar er naast staat, denken de ontwerpers dat er extra aandacht zal moeten zijn voor de aantrekkelijkheid van het aanbod. Behalve relevant en interessant moet het aanbod ook ‘leuk’ en ‘sexy’ zijn. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?