Terug naar overzicht

Hbo wil af van zomerstop

Wie in juli of augustus een docent op een hogeschool wil spreken, heeft goede kans dat hij een antwoordapparaat aan de lijn krijgt. De hogescholen willen daar vanaf, maar of het nu wel gaat lukken, moet blijken.
De HBO-raad zet bij de onlangs afgebroken cao-onderhandelingen zwaar in op ongeveer tien in plaats van twaalf weken vakantie en een nieuwe arbeidstijdenregeling. Dat zou betekenen dat de gebruikelijke lange zomervakantie voor docenten vaarwel wordt gezegd, er per week minder uren worden gemaakt en er een flexibeler vrije-dagenregeling komt. In de huidige kennissamenleving vindt de HBO-raad zoveel vrije dagen ‘niet meer van deze tijd’.

Bij MKB-Nederland – een van de belangrijkste ‘afnemers’ van het hbo – is men het daarmee eens. ‘Als je in de zomer een docent nodig hebt, feedback wil over stages of uitsluitsel over een diploma, dan heb je pech’, zegt onderwijsspecialist Gertrud Visser. ‘Dat is toch absurd?’ Pogingen van individuele hogescholen om een deel van het docentencorps in de vakanties te laten werken, faalden tot nog toe.

Volgens onderhandelaar Arno Lammeretz van Abvakabo-FNV ligt een akkoord over flexibilisering binnen handbereik. ‘We zijn bereid er onze nek voor uit te steken bij onze leden. Maar daar moet wel wat tegenover staan. We willen twintig uur extra ruimte per jaar voor scholing en ontwikkeling van al het personeel. Maar de HBO-raad wil dat alleen voor de docenten regelen.’

De lange, landelijk vastgestelde vakanties in het hbo houden de gemoederen bezig sinds het begin van de jaren negentig. Bij de onderhandelingen over de eerste hbo-cao gingen de bonden aanvankelijk akkoord met spreiding en inkrimping van de vakantieruimte omdat daar werkgelegenheidsgaranties tegenover zouden staan. De achterban floot de bonden toen keihard terug en de vakantieregeling bleef zoals zij was. (TdO)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?