Terug naar overzicht

In 2 maanden: 800 klachten van leraren

Geen tijd voor zorgleerlingen, het vertrek van ondersteunend personeel als conciërges, de werkdruk. Achthonderd leraren uit het primair en voortgezet onderwijs hebben de afgelopen twee maanden misstanden in het onderwijs gemeld bij de Onderwijsbond CNV.

Volgens de bond dreigt een debacle. Beginnende leraren raken, soms al tijdens de stage, gefrustreerd en haken af. En dat terwijl er de komende jaren een enorm tekort aan leraren dreigt in zowel het basis- als het voorgezet onderwijs. Dit komt vooral door de vergrijzing. De babyboomers, geboren net na de oorlog, bereiken nu de gepensioneerde leeftijd.
In West-Brabant valt het lerarentekort voorlopig nog wel mee, meldt de directeur van de Pabo in Breda, Jef Bückers. ‘Al jaren wordt gemeld dat er een groot tekort zou zijn, maar wij merken er weinig van. De verwachting is wel dat er vanaf 2007 in deze regio veel meer onderwijzers nodig zijn. Maar voor de studenten die in 2005 en 2006 afstuderen zal het niet heel makkelijk zijn om in West-Brabant een vaste baan te vinden.’
De opleiding heeft met scholen afspraken gemaakt om afgestudeerde pabo’ers wel binnen het onderwijs te houden. Door hen bijvoorbeeld ‘invalcontracten’ aan te bieden. ‘Straks zijn deze leerkrachten hard nodig en scholen moeten voorkomen dat ze voor een ander beroep kiezen, want dan ben je ze kwijt.’
Bückers erkent dat de werkdruk in de onderwijssector hoog is. Professionalisering en innovatie in het basisonderwijs is hard nodig, maar de leerkrachten zitten al tot hun nek toe in het werk. Er is geen tijd voor. Bückers hoopt dat de nieuwe manier van financiering die binnenkort ingevoerd wordt, soelaas biedt. Scholen kunnen dan binnen een bepaald budget zelf bepalen waaraan ze hun geld uitgeven. ‘Ik hoop dat bestuurders met duidelijke opvattingen de gevoelde druk dan kunnen wegnemen door slim om te gaan met hun geld.’ (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?