Terug naar overzicht

Kennisdeling met docenten vo en mbo

Leraren uit het voortgezet- en middelbaar beroeps-onderwijs konden vrijdag deelnemen aan een studiedag voor vakdocenten bij de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu in Breda.

Volgens academiedirecteur Cally Bruschinsky waren de deelnemers enthousiast over de dag. ‘Zoals docenten van het hbo voor hun informatievoorziening bijtanken bij universiteiten, konden leraren uit het vo en mbo dat nu bij ons doen. Op die manier doen we aan kennisdeling. Het is de eerste keer dat bij Avans Hogeschool een dergelijke dag is gehouden’, aldus de directeur.
Er waren leraren van vijftien scholen op afgekomen. Voor de volgende keer wil de academie de dag nog eerder aankondigen, want nu bleek dat veel leraren wel hadden willen komen maar dat door hun rooster niet konden.
Op de studiedag spraken gerenommeerde onderzoekers van Organon en Unilever. Docente Nicole van den Braak gaf er een voordracht over wat haar academie kan betekenen voor het voortgezet onderwijs. Er waren ook workshops.
Het is de bedoeling elk jaar een studiedag voor vakdocenten te organiseren. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?