Terug naar overzicht

Lector Pabo houdt ‘salons’ met schooldirecteuren

Met de bedoeling het werkveld beter te leren kennen, houdt Pabo-lector Ton Bruining dit voorjaar drie zogenaamde salons, waarvoor onder meer directeuren van basisscholen zijn uitgenodigd.

De lector ‘competentie en vraaggestuurd leren’ heeft voor zijn salons ook enkele Avansmedewerkers uitgenodigd. In de toekomst zijn ook leerkrachten en bovenschoolse managers welkom.
‘Ik zie een salon als een netwerkbijeenkomst in een aangename sfeer, georganiseerd rond een thema en met voldoende ruimte voor informele gespreken’, zo schrijft Bruining in zijn uitnodiging. De salons hebben van hem de titel ‘Samen leren creëren’ meegekregen.
De eerste salon vindt plaats op 16 maart en gaat over ‘lerende gemeenschappen’. De tweede wordt gehouden op 12 april en heeft als titel ‘emancipatie van de leervraag’. De laatste salon is op 21 april en heeft als thema ‘samen creëren van een beroepsveld’.
De bijeenkomsten vinden plaats aan de Hogeschoollaan in Breda, telkens van 16.00 tot 18.00 uur. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?