Terug naar overzicht

Minder afgestudeerde leraren werkloos

Afgestudeerden van lerarenopleidingen vonden de afgelopen maanden makkelijker een baan, meldt het ministerie van OCW.

De werkloosheid onder pabo-afgestudeerden daalde van negen naar drie procent en onder eerste- en tweedegraadsleraren van zes naar vier
procent.

Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Het ministerie heeft de werkloosheid van oudere leraren niet onderzocht. Bovendien is het totale aantal
openstaande vacatures in het onderwijs sinds vorig jaar met een kwart gedaald.
Toch verzekert een woordvoerder van het ministerie dat het al vaker voorspelde enorme lerarentekort er nu echt staat aan te komen. Als
oudere leraren met (pre)pensioen gaan zullen er tussen nu en 2011 ruim honderdduizend nieuwe banen vrijkomen.
Voor regio’s waar de problemen het eerst acuut dreigen te worden, stelt het ministerie tot 2007 vijftien miljoen euro beschikbaar. Daarnaast is er geld uitgetrokken voor betere salarissen in het VMBO en voor schoolleiders in het basisonderwijs. (HOP, Hein Cuppen)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?