Terug naar overzicht

Opleidingen Bouw en Management doen het goed

Een opsteker voor de Academie voor Bouw en Management in Tilburg. De drie opleidingen presteren zeer goed, zo blijkt uit het definitief accreditatierapport.

Het gaat om de voltijd- en duale opleidingen Bouwkunde, Bouwtechnische Bedrijfskunde en Civiele Techniek in Tilburg. Zij zijn in één keer gevisiteerd en het oordeel geldt dus voor alle opleidingen.

De accreditatiecommissie geeft op alle hoofdonderwerpen een positief advies. Van de deelonderwerpen scoren liefst dertien van de 21 onderwerpen goed; de overige zijn voldoende. Goed acht de accreditatiecommissie het onderwijsprogramma, de doelstellingen en de interne kwaliteitszorg.

Waardering heeft de commissie voor het curriculum van de nieuwe brede bachelor Built Environment, die vorig jaar in de propedeuse van start ging en de opleidingen samenvoegt. De thematische opzet zorgt voor samenhang in het programma en studenten krijgen een behoorlijk beeld van het beroepenveld. ‘De thema’s, de projecten, de modulen, de competenties en de leerdoelen zijn per onderwijsperiode goed op elkaar afgestemd’, zo staat in het rapport.
De commissie is ‘onder de indruk’ van de energie waarmee het docententeam de invoering van de brede bachelor aanpakt en ook de coördinatie daarvan deugt.

Bij de uitvoering van de onderwijsvernieuwing zet de commissie een kanttekening. Hier komt een en ander ‘nog niet volledig uit de verf’, zo staat in het rapport. Zo is de invoering van de brede bachelor in het tweede jaar, die gepland stond voor afgelopen februari, vooruitgeschoven naar september, meldt Ted de Keijzer, kwaliteitscoördinator bij de academie. ‘We hebben meer tijd nodig voor het ontwikkelen van inzichten en vaardigheden bij de docenten vanwege hun veranderende rol in het onderwijs’, zegt hij. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?