Terug naar overzicht

Personeel & Arbeid Den Bosch is uit het dal

De voltijd- en deeltijdopleiding Personeel & Arbeid in Den Bosch scoren in het definitief accreditatierapport op alle hoofdonderwerpen positief.

Van de 21 deelonderwerpen deelde het visitatiepanel aan de beide opleidingen 17 voldoendes uit en kwalificeerde er vier als goed. Het predikaat goed kregen de studielast, de duur van de opleiding, de kwaliteit van het personeel en de betrokkenheid van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld.

‘We krijgen hiermee officieel te horen dat we het goed doen en kunnen het verleden achter ons laten’, zegt Petra Broyl, voorzitter van de Onderwijscommissie. De opleiding lijkt uit het dal te zijn gekropen.
Een visitatiecommissie velde in 1998 een negatief oordeel over de Bossche opleiding. Zij belandde in de onderste regionen van de ranglijsten, weet Broyl. Daarna is er hard getrokken aan verbetering en vernieuwing. Vandaar dat Personeel & Arbeid in de recente ranglijsten doorstoot in de richting van de top.

Toch valt het relatief positieve resultaat van de accreditatie tegen, zegt ze. Aanvankelijk kende de commissie slechts twee deelonderwerpen een goed toe. Na over en weer te hebben gecorrespondeerd werden dit er vier.
Maar de opleiding verdient er volgens Broyl meer. Het niveau van de opleiding wordt gehonoreerd met een voldoende, maar dat zou een goed moeten zijn, vindt zij. Dat geldt ook voor de samenhang in het programma.

De commissie stelt in het rapport dat de onderwijskundige koers voor de toekomst nog weinig is uitgewerkt. Die opmerking is door de actualiteit ingehaald, meent Broyl. ‘Op het moment dat het bezoek van de accreditatiecommissie plaatsvond, was de ontwikkeling van de brede bachelor net gestart. Het was toen nog onduidelijk in hoeverre er een gezamenlijke propedeuse zou komen met andere opleidingen van de Academie voor Management en Bestuur. Dat heeft consequenties voor de verdere inrichting van de opleiding Personeel & Arbeid.’

Inmiddels is besloten dat het eerste en derde blok van het eerste jaar van de brede bachelor, dat komende september van start gaat, een gemeenschappelijk programma heeft. Blok twee en vier zijn opleidingsspecifiek. De studentgroepen zijn ingedeeld per opleiding en krijgen les van eigen docenten. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?