Terug naar overzicht

Proef met taaltraining voor studenten

Foute spelling, krom taalgebruik en onbegrijpelijke zinnen. Om hierin verbetering te brengen volgen vijf studenten een programma bij het Taaltrainingscentrum van het Koning Willem I College in Den Bosch.

Tijdens wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur worden schriftelijke verslagen en opdrachten onder de loep genomen en becommentarieerd. ‘Daarnaast kunnen ze teksten via de mail aanleveren, waarop ze feedback krijgen’, zegt decaan Ton Kalkers.

Vier studenten van de Academie voor Sociale Studies (Breda en Den Bosch) en een student van de Bossche opleiding Management, Economie en Recht (MER) nemen deel aan de proef, waarvan vandaag de eerste bijeenkomst is.
Niet alleen allochtone maar ook autochtone studenten hebben soms problemen op taalgebied, zegt de decaan. ‘In stageverslagen en schriftelijke opdrachten wordt soms slecht taalgebruik gehanteerd. Dat gaat van spelling, grammatica tot zinsbouw.’

De academies en opleidingen voelen zich niet verantwoordelijk om de taalproblemen van studenten op te lossen, meent Kalkers. ‘Zij stellen zich op het standpunt dat studenten die zijn toegelaten, bekwaam zijn om de studie te doorlopen.’ Vandaar dat de decaan met de afdeling Studentenzaken met initiatief nam met de proef bij het Koning Willem I College.
De cursisten betalen tijdens de pilot vijftig euro per maand. Er kunnen zich geen nieuwe mensen aanmelden. Aan het eind van het jaar wordt gekeken of de proef op een structurele wijze verder kan gaan. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?