Terug naar overzicht

Raad van Bestuur verheldert financieel beleid

Met excuses voor de gebrekkige gang van zaken tot nu toe heeft de Raad van Bestuur inzicht gegeven in het financieel beleid 2005. Het is het antwoord op de motie van afkeuring die de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) vorige maand aannam.
De Raad van Bestuur noemt die motie ‘niet terecht’, maar erkent dat de totstandkoming van de begroting 2005 ‘niet de schoonheidsprijs verdient’, waarvoor excuses. De financieel-administratieve ondersteuning zou tekort zijn geschoten en het nieuwe management van academies en diensteenheden bleek niet in staat tijdig de deelbegrotingen op te stellen. ‘Dat neemt niet weg dat uiteindelijk de Raad van Bestuur eindverantwoordelijke is voor deze gang van zaken en daarvoor door u mag worden aangesproken’, aldus de uitvoerige brief aan de GMR.

Inmiddels heeft Frans van Kalmthout, portefeuillehouder financieel beleid, de GMR mondeling toegelicht volgens welke methodiek – het ‘bugetmodel’ – de middelen voortaan worden verdeeld. Hij denkt dat voor het eerst volkomen transparant is hoe het werkt. ‘Verrassingen komen niet meer voor’, zo verzekerde hij.
Uit het verleden had Avans Hogeschool de niet altijd duidelijke begrotingspraktijken van de twee gefuseerde instellingen geërfd. De herstructurering van de organisatie was een extra complicatie: de faculteiten en academies oude stijl werden vervangen door achtiien nieuwe academies en de ondersteunende activiteiten werden daaruit gehaald en aan de centrale diensten toegvoegd.
Met enige trots presenteerde Van Kalmthout een schema van één A-viertje waarop de toekenning van middelen aan alle onderdelen van de hogeschool kan worden afgelezen aan de hand van alle factoren die in het spel zijn. Zo is in één oogopslag te zien welke academies in 2005 naast de vastgestelde budgetten extra’s krijgen.
Ook zijn de toegstane overschrijdingen (bij vrijwel alle onderdelen) voor 2005 zichtbaar. De grootste overschrijdingen worden geboekt bij de Academie voor Informatie en Media, de Acadmie voor Technisch Management, de Academie voor Algemeen en Financieel Management, de Academie voor Deeltijd, de Diensteenheid Personele en Administratieve Ondersteuning en het Leer- en Innovatiecentrum. Met de directies zijn actieplannen opgesteld om de overschrijdingen binnen enkele jaren de baas te worden.

Van Kalmthout is optimistisch over de mogelijkheden om de problemen te boven te komen. Hij verwacht veel van de samenwerking tussen op elkaar gelijkende academies van de twee voormalige hogescholen. Die kunnen van elkaar leren bij het terugdringen van tekorten. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?