Terug naar overzicht

Rutte loopt te hard

Staatssecretaris Rutte wil dat zijn nieuwe Wet op het Hoger Onderwijs in 2007 in werking treedt. De kans dat dit gaat lukken is klein, want hij stoeit nog volop met essentiële bouwstenen. Uitstel van de WHO lijkt de meest logische optie.
De plannen voor de nieuwe wet zijn weliswaar aan de Tweede Kamer voorgelegd, maar afgekaart zijn ze nog lang niet. De medezeggenschap moet nog worden geregeld, het bachelor-masterstelsel is nog niet geëvalueerd, het nieuwe accreditatiestelsel staat in de kinderschoenen en met selectie aan de poort en collegegelddifferentiatie wordt alleen nog geëxperimenteerd.

Dat zou allemaal niet zo bezwaarlijk zijn als het draagvlak voor Ruttes plannen solide was, maar dat is niet zo. Coalitiepartijen CDA en D66 zijn nogal terughoudend in het hoger-onderwijsdebat, en de stem van oppositiepartij PvdA zou wel eens doorslaggevend kunnen zijn. Maar de sociaal-democraten steunen de kern van Ruttes plannen alleen op voorwaarde dat de toegang van het hoger onderwijs voor iedereen wordt gegarandeerd, en dat er een sociaal rechtvaardig plan komt voor de studiefinanciering. Ze willen een verplicht collectief leenstelsel, maar Rutte voelt daar vooralsnog weinig voor.

Inmiddels beginnen ook de universiteiten steeds luider te morren. Koepelorganisatie VSNU wil nu twee jaar uitlooptijd boven op de cursusduur, terwijl de organisatie zich aanvankelijk leek neer te leggen bij de door Rutte voorgestelde anderhalf jaar. De universiteiten verwachten daarnaast zeer veel bureaucratische rompslomp van het leerrechtenstelsel. En was het niet juist de staatssecretaris die hen de laatste tijd zo fel en openlijk bekritiseert om hun hoge overheadkosten?

Wil de wet in 2007 operationeel zijn, dan moeten de universiteiten en hogescholen zich nog dit jaar kunnen toeleggen op uitvoering van de nieuwe regels, maar duidelijke richtlijnen uit Den Haag hebben ze nog niet gekregen, om de doodeenvoudige reden dat ze er nog niet zijn.

Heel politiek Den Haag is er van doordrongen dat het hoger-onderwijsdossier aandacht behoeft. Maar om een gesmeerd lopende WHO te krijgen, ligt het voor de hand dat eerst duidelijk wordt welke ingrediënten wel en niet worden gebruikt. Daarom moet Rutte zijn wet uitstellen. Zelfs als dat betekent dat hij de invoering er van moet overlaten aan een volgend kabinet. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?