Terug naar overzicht

Studenten Seniorenacademie tevreden over onderwijs

De kwaliteit van de docenten, de lesstof en de dienstverlening van de Seniorenacademie worden gewaardeerd door haar studenten.

Dat blijkt uit een enquête. Dit jaar bestaat de academie, waarvan de populatie gemiddeld tussen de 65 en 70 jaar is, vijftien jaar.

Jaarlijks volgen tussen de 1500 en 2000 senioren een cursus bij de Seniorenacademie. Van ‘Beschouwingen over het sociale leven’ tot ‘Filosofie’ en ‘Politieke wetenschappen’; de academie biedt vijftig cursussen aan op hbo-niveau. De cursussen worden gegeven bij de verschillende Brabantse hogescholen, die ook oprichter zijn van de stichting Seniorenacademie.
Op verzoek van de academie onderzocht de Wetenschapswinkel van de Universiteit van Tilburg (UvT) onder leiding van Marieke van Kempen hoe de cursistengroep eruit ziet en of zij tevreden zijn over de academie.
Uit de enquête blijkt dat de gemiddelde leeftijd van de cursisten bij de vrouwen 68 jaar en bij de mannen 65 jaar is. Er gaan iets meer vrouwen dan mannen naar de Seniorenacademie. Het merendeel van de cursisten heeft hbo- of universitair niveau. Tweederde werkt nog, al dan niet vrijwillig.
De senioren willen vooral nog naar school om ‘kennis op te doen’, hun ‘geestelijke en creatieve ontwikkelingen te ontwikkelen’ en voor de ‘zelfontplooiing’. Motivaties als ‘Andere mensen ontmoeten’ of ‘het vullen van vrije’ tijd worden minder belangrijk gevonden.
Over de docenten is meer dan negentig procent van de respondenten positief tot zeer positief. De lesstof wordt ook gewaardeerd. Meer dan tachtig procent oordeelt positief tot zeer positief. Ook over de dienstverlening is het grootste deel van de studenten tevreden.
De academie houdt op 31 maart een lustrumviering met als thema ‘Dwalen in de wetenschap: weet wat je weet’. Prof. Dr. Jacques Hagenaars en Dr. Herman van Regt van de UvT houden er lezingen. Daarna kan gediscussieerd worden onder leiding van journalist/schrijver/docent Ralf Bodelier.
De middag vindt plaats in gebouw Y van de UvT in Tilburg. In de grote hal van het gebouw worden op grote posters de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd. Ook staat er een stand met literatuur over het thema van de bijeenkomst. (PM)
Kijk voor meer informatie op: www.hovobrabant.nl.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?