Terug naar overzicht

Studentenorganisaties: ‘Medezeggenschap versterken’

De  landelijke studentenorganisaties hebben staatssecretaris Rutte een reeks voorstellen gedaan voor de bestuurlijke positie van de student in het hoger onderwijs. Zo willen studenten op veel punten instemmingsrecht, een ‘eigen’ lid in de raad van toezicht en invoering van de ‘student right to know act’ 
 
Studentenorganisaties kregen vorig jaar van Rutte te horen dat hij de positie van de student beter zou regelen, en de afgelopen maanden lieten diverse kamerleden zich ook al horen: de medezeggenschap van studenten moet beter. Vooruitlopend op de definitieve evaluatie van de huidige medezeggenschap en het daaropvolgende debat schreven de diverse studentenorganisaties een folder vol, en presenteerde die als voorstel aan de staatssecretaris.  

Als het aan de studenten ligt, krijgen zij straks via de medezeggenschapsraden instemmingsrecht op zaken als fusies, interne kwaliteitszorg en het examenreglement. Daarnaast moet de medezeggenschapsraad een lid van de raad van toezicht kunnen benoemen, zoals ondernemingsraden dat nu ook al kunnen doen. Via de ‘student right to know’ regeling moet de transparantie van de organisatie worden gewaarborgd om zo het reilen en zeilen van het bestuurscollege in de gaten te kunnen houden. 

Bij de presentatie van de voorstellen benadrukten ISO en LSVb nogmaals het belang van een duidelijke centrale regeling voor medezeggenschap. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?