Terug naar overzicht

‘Supersisters’ geen wondermiddel tegen artsentekort 

Nurse practitioners nemen veel minder medische taken van artsen over dan tot nog toe werd aangenomen. De functie blijkt vooral in het leven te zijn geroepen om verpleegkundigen meer carrièreperspectief te geven. 
Van een werkelijke overheveling van taken is geen sprake, zegt Petrie Roodbol in het proefschrift waarmee zij op 31 maart promoveert bij de Rijksuniversiteit Groningen. In de praktijk dragen artsen geen medische handelingen over aan nurse practitioners, maar groepen patiënten die veel begeleiding nodig hebben of bij wie de zorg veel coördinatie en planning vereist.  

Nurse practitioners zouden een brug kunnen slaan tussen verpleegkundigen en artsen, die steeds meer langs elkaar heen werken. Maar als hun functie niet eenduidig omschreven wordt, zijn ze straks arts noch verpleegkundige, en staan er drie beroepsgroepen aan het bed.  
Roodbol weet waarover ze praat. Als hoofd opleidingen van het Universitair Medisch Centrum Groningen was ze in 1997 verantwoordelijk voor de introductie van de eerste nurse practitioner en is nu directeur van de Groningse academie voor gezondheidszorg waarin ook de Hanzehogeschool participeert.  (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?