Terug naar overzicht

Terugvordering ‘fraudegeld’ massaal aangevochten

Vijfentwintig instellingen hebben bezwaar aangetekend tegen de terugvordering van het ministerie van OCW voor de ‘bekostigingsfraude’. Het gaat om vijftien hogescholen, negen bve-instellingen en een universiteit.

Het ministerie heeft voor bijna dertig miljoen euro aan terugvorderingen lopen. Dat geld wordt ingehouden op de bekostiging van de betrokken instellingen. In totaal wil OCW dit jaar 48 miljoen euro terug zien te krijgen.
Het ministerie wil niet zeggen welke instellingen welke bedragen moeten terugbetalen of waar het onderzoek nog voortduurt. Wel is bekend dat het onderzoek van de commissie-Schutte bij Avans en Fontys nog altijd niet is afgerond. Aanvankelijk zou eind februari een rapportage worden gepubliceerd. De commissie laat weten meer tijd nodig te hebben.

De Hogeschool van Utrecht kondigde onlangs al aan tegen een deel van de terugvordering bezwaar te hebben. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen verwerpt zelfs de volledige terugvordering. Hetzelfde geldt voor de Erasmus Universiteit.
De kleine Hogeschool Zeeland – met een oorspronkelijke terugvorderingseis van 12 miljoen euro het zwaarst aangeslagen – is nog niet in beroep gegaan. De instelling onderhandelt momenteel met OCW over de manier waarop er moet worden terugbetaald. Volgens een woordvoerder vertrouwt het bestuur van de Zeeuwse hogeschool er op dat de instelling zelfstandig kan blijven voortbestaan.

De ‘hbo-fraude’ speelt sinds 2001. Een aantal hogescholen werden ervan beschuldigd via tussenpersonen studenten in te schrijven die geen onderwijs genoten, maar wel voor overheidsbekostiging in rekening werden gebracht. In 2003 werd de commissie-Schutte geïnstalleerd. Die moest bekijken waar, hoe en in welke mate instellingen in het hoger onderwijs en de bve-sector hebben geknoeid met overheidsgeld. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?