Terug naar overzicht

Time-out verbetert samenwerking

Meelifters, telaatkomers en betweters. Ze zijn een nachtmerrie voor elke werkgroep. Een time-out om te praten over de samenwerking kan echter een hoop leed voorkomen, stelt promovendus Silvia Dewiyanti.

‘Het is net als bij voetbal. Je hebt een pauze nodig om de strategie te bespreken’, zegt ze in Spits.
In de nieuwe onderwijsvorm is het klassikaal lesgeven bijna verdwenen. In plaats daarvan werken studenten samen in groepen. Hoewel deze werkwijze zeer inspirerend kan zijn, leidt het regelmatig tot irritaties en soms zelfs tot conflicten wanneer medestudenten er de pet naar gooien.

De oplossing voor dit probleem is volgens Dewiyanti simpel. Zo blijkt uit haar proefschrift ‘Learning together: positive experience’ waarmee ze vrijdag 25 februari promoveerde aan de Open Universiteit Nederland in Heerlen. Studenten zijn vaker tevreden over de samenwerking en de inzet van hun werkgroep als ze zo nu en dan een time-out inbouwen, een pauze waarin ze even reflecteren op het samenwerken zelf in plaats van op de opdracht. Het verbetert de samenwerking, het groepsgevoel en de tevredenheid. Bovendien treden er minder conflicten op. Deze verbeterde samenwerking heeft echter geen significant effect op de resultaten van het groepswerk, zo blijkt uit het onderzoek. (CB)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?