Terug naar overzicht

‘We moeten weer een echt BE-team worden’

Met de bedoeling het contact met studenten te verbeteren, bezoeken docenten van de Bredase opleiding Bedrijfseconomie af en toe de stamkroeg van studentenvereniging Oase. ‘Dat is bepaald geen straf’, meent docent René-Pascal van den Boom.
Van den Boom is voorzitter van een werkgroep die sinds kort werkt aan de kwaliteitsverbetering op lange termijn bij Bedrijfseconomie. Zijn collega Nora Bracun leidt de groep die werkt aan verbeteringen op korte termijn.

Het bezoek aan de kroeg is maar één, spontaan, onderdeel van de verbeterplannen van de twee werkgroepen. De twee docenten vinden de sfeer op school heel belangrijk. ‘Het is toch gek dat afgelopen vijf, zes jaar niet één docent op een feest bij Oase is geweest?’, zegt Van den Boom. ‘Als de sfeer goed is, straal je dat uit en dat heeft effect op alles’, meent Bracun.

Sinds de reorganisatie zijn oude structuren verdwenen. Zo bestaat de oude HEAO niet meer en ging BE onder in de Academie voor Algemeen en Financieel Management. Volgens Van den Boom is het tijd dat er weer een echt BE- team staat. Ook moet er volgens hem beter gecommuniceerd worden met studenten. ‘Mensen moeten elkaar leren kennen. Daarmee kun je veel problemen voorkomen.’
Een gebrekkig contact met docenten was een van de klachten van BE-studenten die naar boven kwamen bij een bijeenkomst vorig jaar. Die bijeenkomst werd belegd omdat uit verschillende onderzoeken was gebleken dat de tevredenheid onder BE-studenten was teruggelopen.

Bracuns groepje heeft zich inmiddels ingezet voor verbetering van de cijferregistratie. Sinds dit centraal gebeurt bij de Dienst Personele en Administratieve Ondersteuning (DPAO), worden de cijfers vaak te laat verwerkt. ´Ik verwacht binnenkort verbetering omdat er nu een apart team komt dat zich richt op de cijferverwerking´, zegt de BE-docente. De werkgroep werkt verder onder meer aan een beter Blackboard, dat nu rommelig is. Volgens Bracun komen er telkens nieuwe dingen bij, die als het mogelijk is direct aangepakt worden. ‘Voor studenten zijn dit soort kleine dingen belangrijk.’

Voor de lange termijn probeert het team van Van den Boom de ICT-faciliteiten te verbeteren. ‘We moeten de projecten beter op elkaar afstemmen, zodat niet alle studenten tegelijk een pc nodig hebben’, noemt Van den Boom als één van de oplossingen. Een ander belangrijk punt dat Van den Booms team behandelt, is de toetsing. Er zijn klachten over de opbouw en herkenbaarheid van de toetsen.

In de werkgroepen zijn studenten en docenten vertegenwoordigd. Daarnaast kunnen studenten en docenten hun klachten en ideeën kwijt via een ideeënbus en een course op Blackboard. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?