Terug naar overzicht

Werkgever Avans krijgt een 5,6 van het personeel

De medewerkers van Avans Hogeschool lopen niet over van enthousiasme voor hun werkgever. Gemiddeld wordt een beoordeling van 5,6 gegeven, zo blijkt uit de eerste resultaten van het onderzoek ‘aantrekkelijke werkgever’.
‘Bij dit soort vragen in (evaluatie-)onderzoek wordt vaak een gemiddelde score gevonden die rond de 7 ligt’ aldus het onderzoeksteam. ‘De situatie van reorganisatie en verandering waarin Avans Hogeschool zich bevindt, is hieraan ongetwijfeld voor een belangrijk deel debet. Dat wordt bevestigd door het gegeven dat een groot deel van de respondenten vindt dat Avans als werkgever (veel) onaantrekkelijker is geworden.’
In Breda is men negatiever dan in Tilburg en ‘s-Hertogenbosch (de drie locaties scoren respectievelijk 5,44 5,59 en 5,82).
Opvallend is de dalende tevredenheid naarmate men langer bij Avans werkt. Medewerkers die hier nog geen vijf jaar werken, hebben gemiddeld een 5,98 voor de werkgever over, degenen die hier het langst werken niet meer dan een 5,06. Indien men bij een andere werkgever dan Avans Hogeschool heeft gewerkt is men minder positief (5,53) dan degenen die nog niet eerder elders een baan hadden (6,08). Blijkbaar valt de vergelijking met andere bedrijven uit in het nadeel van Avans Hogeschool. Voor het onderwijzende personeel is Avans wat minder aantrekkelijk dan voor het niet-onderwijzende personeel (5,39 versus 5,84).

Ruim 30 procent van de medewerkers heeft aan de enquête meegedaan. De lijsten zijn goed ingevuld, laat het onderzoeksteam weten. Veel medewerkers hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de open vragen te beantwoorden en daarmee hun mening nader aan te geven. 

Vragen aan het onderzoeksteam hadden vooral betrekking op het privacy-aspect. Sommige medewerkers zijn van mening dat de privacy niet voldoende is gewaarborgd, omdat de herkomst van ingevulde vragenlijst makkelijk te herleiden zou zijn. De onderzoekers wijzen er echter op dat gegevens niet op individueel niveau worden gerapporteerd of aan anderen worden overgedragen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?