Terug naar overzicht

Aanmeldingen Avans stagneren opnieuw

De eerste vooraanmeldingen bij Avans Hogeschool voor het studiejaar 2005-2006 blijven aanzienlijk achter bij de landelijke trend. Daarmee wordt de lijn van de afgelopen jaren voortgezet.

Bekend is dat scholieren zich steeds later in het jaar voor een hogere opleiding aanmelden. Zo ook nu. Half maart lag het aantal aanmeldingen aan een universiteit of hogeschool bijna 12 procent achter op de stand een jaar geleden. Maar bij Avans Hogeschool hadden zich op dat moment ruim 27 procent minder gegadigden aangemeld.
De stagnatie doet zich voor bij alle opleidingen op twee na: Communication & Multimedia Design (plus 9,5 procent) en Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (plus 65,5 procent). De problemen zijn het grootst bij de opleiding Fysiotherapie (min 57,9 procent) en de PABO (min 36,4 procent).

De cijfers zijn overigens gebaseerd op een vroege tussenstand. Naar schatting was half maart ongeveer een kwart van de vooraanmeldingen binnen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?