Terug naar overzicht

Academieraad Sociale Studies wil breed debat over beleid academie

De academieraad van de Academie voor Sociale Studies in Breda en ´s-Hertogenbosch gaat een breed debat organiseren over het beleid van de academie voor de komende jaren, met studenten, docenten en management. De raad wil niet langer achter de feiten aanlopen op het gebied van inspraak, maar het initiatief nemen.

In werkgroepjes gaat de raad tot de zomer aan de slag om voorstellen te formuleren. Dat moet leiden tot een notitie die als leidraad dient voor het debat, dat begin volgend schooljaar moet plaatsvinden. Dit werd gisteren gezegd tijdens de vergadering van de raad.
Er was nog wel discussie over de aanpak. Academielid Tonja Nijenhuis vindt dat de notitie zoveel mogelijk de kaders van het management moet volgen. ´We moeten wel handig inspelen op de kaders die er zijn en niet ad random een discussie voeren´, zei ze.
De andere raadsleden waren het niet met haar eens. Zij vonden dat het debat “de ideale school” als uitgangspunt moeten hebben. Voorzitter Jack Pijnappel: ´We lopen altijd al achter de feiten aan omdat de directie zegt “dat is al zo besloten”. Dat slaat dood.´ Als voorbeeld noemt hij de normering student-docent, waar volgens hem niemand tevreden mee is.
Hij stelde voor de notitie te laten bestaan uit prikkelende stellingen, maar dat het wel realistisch moet blijven. Hiermee stemde de raad in.
De raadsleden willen dat de academiedirectie de uitkomsten van het debat gebruikt bij het vaststellen van het beleidsplan 2006-2008. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?