Terug naar overzicht

Academieraad stelt wederom vragen over arbeidscontract

De academieraad van de Academie voor Marketing en Business Management in Breda heeft nog steeds vragen over het nieuwe arbeidscontract. Ook na de schriftelijke uitleg die academiedirecteur Wobine Buijs gaf.

Tijdens de academieraadsvergadering vandaag werd duidelijk dat de academieraad nog niet zonder meer akkoord gaat met de inhoud van het nieuwe arbeidscontract. Zij vonden de antwoorden die Buijs gaf op eerder schriftelijk gestelde vragen niet toereikend.
‘Het is nog niet duidelijk of een academiedirecteur nu wel of niet zelf afspraken kan maken het personeel’, meent academieraadslid John Lankheet. Volgens de academieraad moet in het contract onder meer ook staan wat de standplaats is van een werknemer, terwijl dat volgens Buijs niet hoeft.
Volgens de raadsleden is het nieuwe contract gewoon voor teveel interpretaties vatbaar en dat vindt de raad niet goed. ‘Zo’n contract moet maar op één manier uit te leggen zijn’, meent Lankheet.
Student-lid Wouter Luijten merkte op: ‘Waarom doet Avans het zo? Iedere student Small Business ziet dat dit contract veel te wazig is.’ De docentleden wijten dit vooral aan ondeskundigheid. Zij vinden ook dat in het nieuwe contract teveel terugverwezen wordt naar andere documenten. Ze stellen voor dat medewerkers een contract krijgen aangeboden met daarbij een bijlage waarin kort staan welke (eerder gemaakte) afspraken er nog meer gelden.
De raad gaat opnieuw een brief met bezwaren naar de academiedirectie sturen. De inhoud ervan wordt besproken op de eerstvolgende academieraadsvergadering op 14 april. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?