Terug naar overzicht

Academies voor Bouwkunde gaan ‘samenwonen’

De Tilburgse Academie voor Bouwkunde en Management (ABM) en de Academie voor Bouwkunde en Civiele Techniek (ABCT) uit Den Bosch gaan innig samenwerken. Mogelijk fuseren ze tot één academie, maar de twee locaties blijven.

Onder het motto ‘samen sterker onszelf zijn’ werd vandaag een convenant ondertekend door de directieleden van de twee academies onder toeziend oog van Frans van Kalmthout van de Raad van Bestuur. De ABM en ABCT vormen vanaf heden een ‘strategische alliantie’ voor onbepaalde tijd.
‘Deze strategische alliantie wordt nadrukkelijk gezien als een eerste stap in een proces van groeien naar mogelijk één academie in de nabije toekomst’, zo staat in de overeenkomst. Ofwel: de academies gaan ‘samenwonen’ voordat ze zich in de ‘echt’ verbinden, zo staat er.

Een ‘LAT-relatie’ is toepasselijker, schrijft de academieraad van de Tilburgse ABM in een reactie. In zo’n samenlevingsvorm blijven de partners immers apart wonen (dus blijven de twee locaties bestaan). Maar opheffen van een van de twee lesplaatsen is niet de bedoeling. In het convenant staat dat er niet wordt gestreefd naar verandering in de bestaande locaties.

De Bossche en Tilburgse academies gaan samenwerken bij de ontwikkeling en uitvoering van de brede bacheloropleiding Built Environment, die beide academies tot op heden los van elkaar invoeren. Waar mogelijk worden onderdelen van de opleiding gezamenlijk uitgevoerd en er komen identieke schakelprogramma’s naar masteropleidingen van universiteiten. Verder wordt de ontwikkeling van minors gecoördineerd, personeel over en weer ingezet en onderwijsmateriaal uitgewisseld.

Eén van de redenen waarom de twee academies op termijn zouden moeten fuseren is de mogelijke terugloop van studenten. ABM in Tilburg telt 825 studenten en de Bossche ABCT 750. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?