Terug naar overzicht

Bezwaar tegen langer bewaren studentengegevens

Met het oog op levenlang leren wil staatssecretaris Rutte dat studieresultaten en persoonsgegevens van ‘geflopte’ studenten langer bewaard mogen worden. Het College Bescherming Persoonsgegevens vindt de noodzaak daarvan onvoldoende onderbouwd.
In de plannen van de staatssecretaris worden de gegevens van niet-afgestudeerden tot maximaal twintig jaar na beëindiging van de laatste inschrijving bewaard bij instellingen en de IB-Groep, die ook de beurzen verstrekt en collegegelden en studieschulden int. Mocht iemand na een aantal jaar een afgebroken studie weer willen oppakken, dan kan de IB-Groep de gegevens snel aan een hogeschool of universiteit verstrekken. Bovendien kan uit de gegevens blijken dat oud-studenten nog voor bekostigde leerrechten in aanmerking komen en bij hervatting van een opleiding dus minder hoeven te betalen.

Het College vraagt zich af hoe vaak mensen na jaren hun afgebroken studie weer oppakken en of dat rechtvaardigt dat dergelijke informatie twintig jaar op een instelling of bij de beurzenverstrekker blijft liggen.

Normaal gesproken heeft een instelling alleen toestemming om persoonlijke gegevens te bewaren als studenten onderwijs volgen. Is dat niet het geval, dan is er geen sprake van een relatie en moeten de persoonsgegevens worden gewist. Overigens blijven diploma’s wel in het archief achter. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?