Terug naar overzicht

Bonden organiseren actiebijeenkomsten in hbo

Om de cao-eisen kracht bij te zetten organiseren de gezamenlijke vakbonden in het hbo actiebijeenkomsten. Voor de Brabanders staat zo’n bijeenkomst gepland op 27 april in Eindhoven.

De AOb, AbvaKabo, NFTO en Onderwijsbond CNV hebben twee weken geleden het cao-overleg met de HBO-raad stopgezet. Zij kunnen zich niet verenigen met de wijze waarop de werkgevers met de werktijden voor hbo-medewerkers willen omgaan. Die zouden meer weken per jaar moeten werken door bekorting van de werkweek. Volgens de bonden komt dat neer op hetzelfde werk in minder uur verzetten, en langer doorwerken.
Het conflict spitst zich toe op de faciliteiten voor deskundigheidsbevordering. De werkgevers willen die inperken. De bonden eisen handhaving van 10 procent werktijd voor scholing.
Ook het loonbod van 0,4 procent van de HBO-raad staat de bonden niet aan: dat zou 1,25 procent moeten zijn. (FG)

De actiebijeenkomst in Eindhoven vindt plaats in de kantine van de TH van Fontys Hogeschool in Eindhoven, Fliednerstraat 2, van 12.00 tot 13.00 uur.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?