Terug naar overzicht

CDA wil aparte opleiding voor vmbo-leraren

Lesgeven in het vmbo vereist zoveel specifieke vaardigheden van docenten dat er een speciale lerarenopleiding voor dit type onderwijs moet komen.
Dat schrijft de Tweede-Kamerfractie van het CDA vandaag in het Actieplan Beroepsonderwijs. Het is opgesteld na gesprekken met betrokkenen uit het vmbo. De CDA-fractie laat in het midden of de beoogde lerarenopleiding een nieuwe bacheloropleiding moet worden of een aanvullende specialisatie voor afgestudeerden van een reguliere lerarenopleiding of pabo. De opleiding moet in nauwe samenspraak met het vmbo en het bedrijfsleven worden ingericht.

Directeur Marko Otten van de Archimedes-lerarenopleiding van de Hogeschool van Utrecht is blij met het CDA-voorstel. Hij pleit al langer voor een aparte lerarenopleiding voor het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie, waar het vmbo onder valt. Nu al kunnen de Utrechtse studenten kiezen tussen ‘uitstroomprofielen’ voor het vwo en het beroepsonderwijs. Liever zou Otten de leraren voor het beroepsonderwijs vanaf het begin apart opleiden. ‘En dan niet traditioneel vanuit vakken als Engels of aardrijkskunde, maar vanuit de domeinen waarmee het beroepsonderwijs zelf werkt. Denk aan handel, techniek en toerisme.’

De nieuwe docenten moeten volgens Otten niet alleen grondige kennis hebben van hun domein en het achterliggende beroepenveld. ‘Ook didactisch en orthopedagogisch moeten ze sterk zijn, want het beroepsonderwijs telt nu eenmaal veel zorgenkindjes met gedragsproblemen. Bovendien is – zeker in de grote steden – goede kennis van de multiculturele problematiek belangrijk.’ (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?