Terug naar overzicht

Extra scholing vierdejaars Accountancy

Drie extra trainingen door accountancybureau Deloite ter voorbereiding op de herkansing voor een landelijke toets. Dat is een van de afspraken tussen vierdejaarsstudenten Accountancy in Den Bosch en de directie van de Academie voor Financieel Management.

De studenten uitten enkele weken geleden in een brief aan de academiedirecteur stevige kritiek op de opleiding Accountancy in Den Bosch. Slecht studiemateriaal en onvoldoende voorbereiding van de docenten, waren enkele klachten. Zij schreven de brief nadat alle twintig vierdejaars waren gezakt voor de overall toets (OAT), een landelijk test voor accountancystudenten.

Een gesprek op vrijdag 8 april tussen bijna alle studenten, directeur Ron ten Kortenaar en academiecoördinator Cees de Bekker heeft de kou uit de lucht genomen. Behalve de extra trainingen, zullen de praktijkopdrachten duidelijker op de opleiding afgestemd worden en komt er een betere communicatie naar studenten. Ook gaan de studenten deelnemen aan de herkansing van de OAT op 6 juni.

Volgens directeur Ten Kortenaar ligt bij de toets, die vorig jaar landelijk als proef is ingevoerd, de nadruk op het reproduceren van kennis. Dat spoort niet geheel met de onderwijskundige uitgangspunten van de Bossche opleiding. Die is pas enkele jaren geleden gestart en gebaseerd op het aanleren van competenties, terwijl veel andere opleidingen nog traditioneel onderwijs geven.
Hij benadrukt dat de toets geen verplicht onderdeel is van het curriculum, maar dat studenten er vrijwillig aan kunnen deelnemen. ‘Degenen die de toets niet maken, krijgen gewoon hun diploma Bachelor of Economics.’ Het slagen voor de toets is wel van belang voor degenen die willen doorstuderen voor accountant. ‘Zij komen sneller door de vervolgopleiding; dat scheelt maximaal een jaar’, zegt hij.

Niels Verwey, een van de vierdejaars, is tevreden over het gesprek en de gemaakte afspraken. ‘Er is een behoorlijk verbetertraject ingezet. Ik heb er vertrouwen in dat het goed komt’, stelt hij. ‘En het werd gewaardeerd dat wij punten onder de aandacht hebben gebracht waar de opleiding mee aan de slag kan.’ (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?