Terug naar overzicht

‘Faciliteer bottom-up initiatieven’

Kennis delen? Prima. Maar geef ons dan een digitale kenniskaart, een transparante organisatie en faciliteer innovatieve initiatieven van onderaf. Dat zijn enkele suggesties die medewerkers van Avans Hogeschool gisteren deden tijdens het minisymposium Kennismanagement.
De aanwezigen werden door Motell Rijnen, focusmanager Kennismanagement, gevraagd een denktank te vormen. Hij maakte daarbij gebruik van Edward De Bono’s ‘Thinking Hats’, waarbij een witte hoed staat voor een neutrale en objectieve blik, een rode voor woede en emotie, een zwarte voor doemdenken, een gele voor een zonnige blik, een groene voor creativiteit, een blauwe voor een helicopterview. Met die ‘petten’ op moesten de aanwezigen suggesties doen om kennismanagement bij Avans op de kaart te zetten. De flapovers zaten al snel vol post-its met opmerkingen als ‘faciliteer bottom-up initiatieven’ (geel), ‘familieleden mee laten denken’ (groen), ‘juiste mensen met kennismanagement belasten’ (blauw) en ‘positieve energie’ (rood).

Het minisymposium werd georganiseerd door de Ontmoetingsplaats Kennismanagement van het Leer & Innovatiecentrum. Hoogleraar Organisatiekunde Mathieu Weggeman introduceerde het thema bij de aanwezigen. Hij benadrukte het belang van kennismanagement, maar ook de haast onmogelijke taak om bij te blijven op je eigen vakgebied. ‘De grootste angst van een professional is de klant met het internetbriefje tegenover zich. De klant confronteert hem met leemtes in het vakgebied. Je kunt een klant niet meer foppen door zijn hoge opleidingsniveau, doordat hij bijna dezelfde ict-capaciteiten heeft. En hij heeft iets wat u niet heeft: namelijk tijd en focus.’

Frank Kouwe, adviseur Kennismanagement bij waterschap de Dommel Kouwe, gaf de praktische problemen aan waar een organisatie op vast kan lopen. ‘De managers zijn er niet aan toe, medewerkers denken al snel; doen we het nu niet goed? En bij projecten die al lopen wordt iets nieuws als hinderlijk ervaren.’

Deze blik op kennismanagement kwam terug bij de suggesties van de medewerkers met de zwartgallige pet. ‘Er zit geen beloning aan, de organisatie is te groot en log, en het brengt mij niks’, waren enkele van de redenen waarom kennismanagement bij Avans zou falen. (MvH)

Link: www.edwdebono.com.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?