Terug naar overzicht

Hoger beroep van OCW-accountant en O&O in tuchtzaak

Met steun van het ministerie van OCW gaat Bert van de Zand, het voormalige hoofd van de departementale accountantsdienst, in beroep tegen een berisping van de tuchtraad voor accountants. Hij kreeg die berisping vanwege zijn geruchtmakende rapportage op basis waarvan minister Hermans drie jaar geleden diverse hogescholen en het Bredase onderwijsbedrijf O&O van fraude betichtte.

O&O had de tuchtzaak aanhangig gemaakt, omdat Van de Zand zich in de rapportage ontoelaatbaar over de handel en wandel van het bedrijf zou hebben uitgelaten. O&O verloor door de affaire veel klanten en opdrachten. Eind januari gaf de tuchtraad O&O op vijf van de zeven punten van de klacht gelijk.
Nu Van de Zand, met achter zich het ministerie, het hogerop zoekt, is ook het moederbedrijf van O&O, Informa Europe BV, in beroep gegaan. Daardoor kunnen Informa en O&O op alle onderdelen opnieuw volledige inbreng hebben.
Als de klacht ook voor de hogere instantie, het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, stand houdt, kan de staat rekenen op een schadeclaim van O&O.

De afloop is ook interessant voor onderwijsinstellingen die zich verzetten tegen terugvorderingen van de het ministerie in verband met de ‘fraude-affaire’. Zij kunnen er mogelijk argumenten aan ontlenen in hun rechtzaken tegen OCW. Tot nu toe hebben 25 instellingen bezwaar aangetekend tegen claims van het ministerie. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?